ភាសាខ្មែរៈ ការតែងកំណាព្យ

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានមានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនេះ ។ ខ្ញុំបានមានគម្រោងនឹងនិពន្ធសៀវភៅកំណាព្យមួយក្បាលដែលសិស្សជំនាន់ទី១ បានសរសេរ ។ ការតែងកំណាព្យបានធ្វើអោយខ្ញុំមានការជឿជាក់លើខ្ញុំដោយការតែងកំណាព្យត្រូវការកវីអោយមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតយ៉ាងខ្លាំងទើបធ្វើអោយមានន័យ និងពាក្យខ្លឹមល្អៗ ។​ ខ្ញុំបាននិពន្ធកំណាព្យជាច្រើនដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកតាំងពីយូរមក តែមិនមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកនោះទេ ។

ខាងក្រោមជាកំណាព្យនិពន្ធដោយកវីណារ៉ាក់ៈ

បទមេបួន (ក្លើដ៏ស្និទ្ធ)

១. រាល់ថ្ងៃគិតទេ មើលទៅឯខ្លួន

    គេចេះក្បាច់ក្បួន ក្បាច់គុណបុរាណ

២. មិត្តឯងនេះទេ ដែលតូចខ្លួនប្រាណ

    មិត្តអើយចេះបាន ជួយប្រាប់មិត្តមួយ

៣. ពេលមិត្តមិននៅ មិនមានគ្នាជួយ

     មិត្តអោយជំនួយ បែរជាមិនយក

៤. មិត្តក៏អាណិត តែប្អូននេះមក

    ចំណេះសំបក រលួយទាំងពីរ

៥. មិត្តក៏ខំជួយ ជួយប្រាប់គម្ពីរ

     មិត្តក៏ប្រាប់ពី គុណដ៏សែនល្អ

៦. មិត្តមិនយកទេ មួយគ្រាប់អង្គរ

    មិនហ៊ានចង់យក ខ្លាចមិត្តអត់មាន

៧. ទោះមិត្តមួយនេះ ខំស្រែកស្រេកឃ្លាន

    ក៏នៅមិនហ៊ាន ឲ្យមិត្តទុក្ខព្រួយ

៨. មិត្តឯងមិនល្អ មិត្តខំទៅជួយ

    មិត្តមិនបាចព្រួយ មិត្តនៅទីនេះ

៩. មិត្តសុំអរគុណ ដល់គុណចំណេះ

     ឲ្យពួកយើងចេះ វិជ្ជាមិត្តល្អ

 

Continue reading “ភាសាខ្មែរៈ ការតែងកំណាព្យ”

Khmer Literacy: Poems

This is very great and fun for me. Khmer is always the language cambodians use and it was created in a unique way back in the past. Learning this really improve my writing in Khmer and also increases my understand of the way Khmer language was made and how it is spoken to different people. My favorite part of this essential this term is that we got to write poems. I’m not a poet or even planning to be one but it’s fun for me considering that I’m bad at poems. I tried on that session and got 3 poems out of it. Here it is:

 

Continue reading “Khmer Literacy: Poems”